MKCH Kategória:G54.- - Choroby nervových koreňov a spletí

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Choroby nervových koreňov a spletí
Nepatrí sem:

Akútne poranenie nervových koreňov a nervových spletí – pozri poranenia nervov podľa lokalizácie
Poškodenie medzistavcových platničiek (M50 M51)
Neuralgia alebo neuritída, bližšie neurčená (M79.2-)
Neuritída alebo radikulitída:
• brachiálna, bližšie neurčená (M54.1-)
• lumbálna, bližšie neurčená (M54.1-)
• lumbosakrálna, bližšie neurčená (M54.1-)
• torakálna, bližšie neurčená (M54.1-)
Radikulitída, bližšie neurčená (M54.1-)
Radikulopatia, bližšie neurčená (M54.1-)
Spondylóza (M47.-)

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

Číslo indikácie Indikácia Kódy diagnózy
VI/1 Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia. G54G59, G61, A93, A94
VI/2 Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde. G54G59, G62, A80, B91

Kúpele

Názov Indikácie
Bardejovské kúpele a.s., Bardejovské Kúpele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXV, XXVI, XXVIII
Horezza, a.s., Piešťany VI, VII, XII
KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky I, III, IV, V, VI, VII, XI, XII
Kúpele Bojnice a.s., Bojnice VI, VII, VIII, XI, XII
Kúpele Dudince a.s., Dudince II, VI, VII, XII
Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XXV, XXVI, XXVII
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske Teplice I, III, IV, VI, VII, X, XI, XII
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice VI, VII
Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice I, III, IV, VI, VII, XI, XII
Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Číž IV, VI, VII, XI, XII, XXI, XXIV, XXIX, XXV, XXVI, XXVII
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Piešťany VI, VII, XII, XXVI, XXVII
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Rajecké Teplice VI, VII, XI, XII
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice I, III, VI, VII, VIII, XI, XII, XXI, XXIII, XXIX, XXVI, XXVII, XXVIII
Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Dudince II, VI, VII, XII
Wellness Kováčová, s.r.o., Kováčová III, IV, VI, VII, VIII, XI, XXVI, XXVII
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., Kováčová I, VI, VII, XXI, XXVI, XXVII
MKCH Klasifikácia