MKCH Kategória:H60-H95 - VIII. kapitola - Choroby ucha a hlávkového výbežku (H60-H95)

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

VIII. kapitola - Choroby ucha a hlávkového výbežku (H60-H95)
Nepatria sem:

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 Q99)
Infekčné a parazitové choroby (A00 B99)
Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 E90)
Komplikácie gravidity, pôrodu a šestonedelia (O00 O99)
Nádory (C00 D48)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 R99)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 T98)
Táto kapitola je rozdelená do skupín:
H60-H62 Choroba vonkajšieho ucha
H65-H75 Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku
H80-H83 Choroby vnútorného ucha
H90-H95 Iné choroby ucha
Táto kapitola obsahuje kódy označené hviezdičkami:
H62* Choroba vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde
H67* Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených inde
H75* Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde
H82* Závratový syndróm pri chorobách zatriedených inde
H94* Iná choroba ucha pri chorobách zatriedených inde
MKCH Klasifikácia