MKCH Kategória:J41.- - Jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída
Nepatrí sem:

Chronická bronchitída:
• obštrukčná (J44.-)
• bližšie neurčená (J42)

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

Číslo indikácie Indikácia Kódy diagnózy
V/1 Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená. J41, J42
XXV/6 Chronická bronchitída, obštrukčná bronchitída. J41, J44

Kúpele

MKCH Klasifikácia