MKCH Kategória:K83.- - Iná choroba žlčových ciest

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Iná choroba žlčových ciest
Nepatrí sem:

Iná choroba žlčníka s postihnutím:
• ductus cysticus (K81 K82)
• žlčníka (K81 K82)
Postcholecystektomický syndróm (K91.5)

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

Číslo indikácie Indikácia Kódy diagnózy
III/7 Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom. K80, K81, K82, K83
XXIII/4 Chronické ochorenie žlčníka a žlčových ciest, vrodené poruchy tvorby žlče a biliárnej sekrécie, chronické cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stavy po operáciách žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii. K80K83

Kúpele

Názov Indikácie
Bardejovské kúpele a.s., Bardejovské Kúpele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXV, XXVI, XXVIII
KLÚ MV SR Družba, Bardejovské Kúpele I, II, III, IV, V, VIII, XII
KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky I, III, IV, V, VI, VII, XI, XII
Kúpele Brusno a.s., Brusno II, III, IV, XII
Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XXV, XXVI, XXVII
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske Teplice I, III, IV, VI, VII, X, XI, XII
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Vyšné Ružbachy I, II, III, IV, IX, VII, VIII, XI, XII
Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice I, III, IV, VI, VII, XI, XII
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice I, III, VI, VII, VIII, XI, XII, XXI, XXIII, XXIX, XXVI, XXVII, XXVIII
Wellness Kováčová, s.r.o., Kováčová III, IV, VI, VII, VIII, XI, XXVI, XXVII
MKCH Klasifikácia