MKCH Kategória:K85.- - Akútna pankreatitída

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Akútna pankreatitída
Pri položkách K85 sa má použiť päťmiestny kód s nasledujúcou číslicou na piatom mieste:
.-0 bez orgánovej komplikácie
Pankreatitída:
• akútna (recidivujúca)
• subakútna
• bližšie neurčená
.-1 s orgánovou komplikáciou
Absces pankreasu
Nekróza pankreasu:
• akútna
• infekčná
Pankreatitída:
• hnisová
• hemoragická

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

Číslo indikácie Indikácia Kódy diagnózy
III/11 Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou. K85

Kúpele

Názov Indikácie
Bardejovské kúpele a.s., Bardejovské Kúpele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXV, XXVI, XXVIII
KLÚ MV SR Družba, Bardejovské Kúpele I, II, III, IV, V, VIII, XII
KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky I, III, IV, V, VI, VII, XI, XII
Kúpele Brusno a.s., Brusno II, III, IV, XII
Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XXV, XXVI, XXVII
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske Teplice I, III, IV, VI, VII, X, XI, XII
Kúpele Vyšné Ružbachy a.s., Vyšné Ružbachy I, II, III, IV, IX, VII, VIII, XI, XII
Liečebné termálne kúpele a.s., Sklené Teplice I, III, IV, VI, VII, XI, XII
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Turčianske Teplice I, III, VI, VII, VIII, XI, XII, XXI, XXIII, XXIX, XXVI, XXVII, XXVIII
Wellness Kováčová, s.r.o., Kováčová III, IV, VI, VII, VIII, XI, XXVI, XXVII
MKCH Klasifikácia