MKCH Kategória:M79.2- - Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Neuralgia a neuritída, bližšie neurčená
Nepatrí sem:

Ischialgia (M54.3M54.4)
Mononeuropatie (G56 G58)
Radikulitída:
• ramena, bližšie neurčená (M54.1-)
• driekovokrížová, bližšie neurčená (M54.17)
• bližšie neurčená (M54.19)
Rozsah úhrady zdravotného výkonu pri chorobe
Úhrada zdravotnej poisťovne Spoluúčasť poistenca
100% 0%
Podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z.
MKCH Klasifikácia