MKCH Kategória:N00-N99 - XIV. kapitola - Choroby močovopohlavnej sústavy (N00-N99)

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

XIV. kapitola - Choroby močovopohlavnej sústavy (N00-N99)
Nepatria sem:

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie (Q00 Q99)
Určité infekčné a parazitové choroby (A00 B99)
Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 P96)
Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 E90)
Nádory (C00 D48)
Gravidita, pôrod a šestonedelie (O00 O99)
Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00 R99)
Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S00 T98)
Táto kapitola je rozdelená do skupín:
N00 N08 Choroby glomerulov
N10N16 Tubulointersticiálne choroby obličiek
N17 N19 Zlyhávanie obličiek
N20 N23 Urolitiáza
N25 N29 Iné choroby obličiek a močovodov
N30 N39 Iné choroby močovej sústavy
N40N51 Choroby mužských pohlavných orgánov
N60 N64 Choroby prsníka
N70 N77 Zápalové choroby ženských panvových orgánov
N80 N98 Nezápalové choroby ženských pohlavných orgánov
N99 N99 Iné choroby močovopohlavnej sústavy
Táto kapitola obsahuje kódy označené hviezdičkami:
N08* Glomerulová choroba pri chorobe zatriedenej inde
N16* Tubulointersticiálna choroba pri chorobe zatriedenej inde
N22* Konkrement močových ciest pri chorobe zatriedenej inde
N29* Iná choroba obličiek a močovodov pri chorobe zatriedenej inde
N33* Choroba močového mechúra pri chorobe zatriedenej inde
N37* Choroby uretry pri chorobe zatriedenej inde
N51* Choroba mužských pohlavných orgánov pri chorobe zatriedenej inde
N74* Zápalová choroba ženských panvových orgánov pri chorobe zatriedenej inde
N77* Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobe zatriedenej inde
Táto kapitola obsahuje kódy označené výkričníkom:
N39.47! Recidivujúca inkontinencia moču
MKCH Klasifikácia