MKCH Kategória:Z65.- - Problémy súvisiace s inými psychosociálnymi okolnosťami

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Problémy súvisiace s inými psychosociálnymi okolnosťami
Patrí sem:

Ohrozenie prírodnou katastrofou, vojnou alebo iným nepriateľstvom
Uväznenie alebo iné formy odňatia slobody
Zatknutie
Právo na starostlivosť o dieťa alebo zabezpečenie živobytia
Obete tresnej činnosti, terorizmu a mučenia
Problémy súvisiace s prepustením z väzenia
Proces
Trestný proces
Odsúdenie v civilnom a trestnom procese bez uväznenia
Nepatrí sem:

Bežné poranenie
Cieľ nepriateľskej diskriminácie a prenasledovania (Z60)
MKCH Klasifikácia