MKCH Kategória:Z75.7- - Vykonaná registrácia na orgánovú transplantáciu s vysokým stupňom naliehavosti

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

MKCH Klasifikácia