MKCH Kategória:Z75.- - Problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostlivosťou

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostlivosťou
Nepatrí sem:

Vykonaný zápis na transplantáciu srdca (U55.1-)
Vykonaný zápis na transplantáciu srdca a pľúc (U55.3-)
Vykonaný zápis na transplantáciu pľúc (U55.2-)
Pri podskupinách Z75.6 a Z75.7 sa použijú nasledujúce piate pozície:
.-0 oblička
.-4 oblička– pankreas
.-5 pankreas
.-6 tenké črevo
.-7 pečeň
.-8 ostatné orgány
.-9 orgány, bližšie neurčené
MKCH Klasifikácia