MKCH Kategória:Z80-Z99 - Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav
Nepatrí sem:

Ak je možnosť poškodenia plodu dôvodom na sledovanie alebo na výkon počas gravidity (O35.-)

Nasledujúca rekonvalescenčná a lekárska starostlivosť (Z42 Z51, Z54.-)
Ďalšie vyšetrovanie (Z08 Z09)
Špeciálny skríning alebo iné vyšetrenie na základe rodinnej alebo osobnej anamnézy (Z00 Z13)
MKCH Klasifikácia