MKCH Kategória:Z89.- - Získané chýbanie končatiny

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Získané chýbanie končatiny
Patrí sem:

Strata končatiny
• po operácii
• po úraze
Nepatrí sem:

Vrodené chýbanie končatín (Q71 Q73)
Získané deformity končatín (M20 M21)
MKCH Klasifikácia