MKCH Kategória:Z96.- - Stav po implantácii iných funkčných implantátov

Prehľadávať tieto záznamy:
kategórie choroby záznamy bez označenia označené * označené označené !

Stav po implantácii iných funkčných implantátov
Nepatrí sem:

Skúšanie a prispôsobovanie protetických a iných pomôcok (Z44 Z46)
Komplikácie vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov (T82 T85)
MKCH Klasifikácia