Alzheimercentrum Piešťany n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Alzheimercentrum Piešťany n.o., Rekreačná 7, 92101 Piešťany
IČO: 37986945
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Špecializované zariadenieŠpecializované zariadenieDomov sociálnych služieb
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Trnavský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina dospelé osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb s alzheimerovou chorobou
Miesto pôsobenia Rekreačná 7, 92101 Piešťany
Kapacita 95
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 04.11.2009
E-Mail riaditel.piestany@alzheimercentrum.sk
Web www.alzheimercentrum.sk
Telefón 0918/930 001-02
Štatutárny zástupca Bc. Blanka Jüttnerová
Zodpovedný zástupca Mgr. Katarína Kužlíkovú
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Trnavský kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina dospelé osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb s alzheimerovou chorobou
Miesto pôsobenia Rekreačná 7, 92101 Piešťany
Kapacita 20
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 13.06.2012
E-Mail riaditel.piestany@alzheimercentrum.sk
Web www.alzheimercentrum.sk
Telefón 0918/930 001-02
Štatutárny zástupca Bc. Blanka Jüttnerová
Zodpovedný zástupca Mgr. Katarína Kužlíkovú
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Trnavský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina plnoleté osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb
Miesto pôsobenia Rekreačná 7, 92101 Piešťany
Kapacita 8
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 07.08.2008
E-Mail riaditel.piestany@alzheimercentrum.sk
Web www.alzheimercentrum.sk
Telefón 0918/930 001-02
Štatutárny zástupca Bc. Blanka Jüttnerová
Zodpovedný zástupca Mgr. Katarína Kužlíková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre