Auxilium Plus n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Auxilium Plus n.o., Číž 139, 98043 Číž
IČO: 37954555
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Banskobystrický kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina Fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 alebo fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Miesto pôsobenia Číž 139, 98043 Číž
Kapacita 40
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.01.2015
E-Mail auxilium@zoznam.sk
Web www.auxiliumplus.sk
Telefón 0475593401
Telefón 0905824134
Štatutárny zástupca Ing. Mikuláš Reisz
Zodpovedný zástupca PhDr. Katarína Borsodiová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre