„BENEFIT” Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
„BENEFIT” Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová, Ľudovítová 17, 951 44 Ľudovítová
IČO: 00654159
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Špecializované zariadenieDomov sociálnych služieb
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS
Miesto pôsobenia Ľudovítová 17, 951 44 Ľudovítová
Kapacita 20
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 11.11.2013
E-Mail domovludovitova@stonline.sk
Telefón 037/7795115
Štatutárny zástupca Mgr. Monika Palková
Zodpovedný zástupca Mgr. Monika Palková
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3).
Miesto pôsobenia Ľudovítová 17, 951 44 Ľudovítová
Kapacita 23
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 28.04.2009
E-Mail domovludovitova@stonline.sk
Telefón 037/7795115
Štatutárny zástupca Mgr. Monika Palková
Zodpovedný zástupca Mgr.Monika Palková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre