BONAVITA DSS n.o

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
BONAVITA DSS n.o, Hlavná 83, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO: 42052416
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Hlavná 83, 935 62 Pohronský Ruskov
Kapacita 26
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 08.04.2009
E-Mail bonavitadss@bonavitadss.sk
Telefón 0905921700
Štatutárny zástupca MUDr. Peter Palášti
Zodpovedný zástupca PhDr. Nikoleta Machalková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre