Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Sládkovičova 12, 949 01 Nitra
IČO: 34017488
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Nitriansky kraj
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 05.10.2010
E-Mail ecav.nitra@stonline.sk
Telefón 037/6514413
Štatutárny zástupca Ivan Eľko, Ján Huba
Zodpovedný zástupca Ing. Milan Slezák
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre