„CLEMENTIA” Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
„CLEMENTIA” Zariadenie sociálnych služieb Kovarce, SNP 11, 956 15 Kovarce
IČO: 00356891
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služiebŠpecializované zariadenie
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3)
Miesto pôsobenia SNP 11, 956 15 Kovarce
Kapacita 100
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 02.10.2009
E-Mail dsskovarce@bestnet.sk
Web www.dsskovarce.sk/sk
Telefón 038/5316118
Štatutárny zástupca Ing. Štefan Kerek
Zodpovedný zástupca Mgr. Zuzana Kršková
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS
Miesto pôsobenia SNP 11, 956 15 Kovarce
Kapacita 70
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 02.10.2009
E-Mail dsskovarce@bestnet.sk
Web www. dsskovarce.sk/sk
Telefón 038/5316118
Štatutárny zástupca Ing. Štefan Kerek
Zodpovedný zástupca Mgr. Zuzana Kršková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre