DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM o.z.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM o.z., Gymnaziálna 162, 03843 Kláštor pod Znievom
IČO: 42066387
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov na polcesteZariadenie opatrovateľskej službyZariadenie pre seniorovÚtulokÚtulokZariadenie opatrovateľskej službyKomunitné centrumZariadenie pre seniorovÚtulok
Druh služby Domov na polceste
Kraj Žilinský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §27 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 27
Miesto pôsobenia Gymnaziálna 162, 03843 Kláštor pod Znievom
Kapacita 20
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 01.01.2010
E-Mail ozdobrypastier@gmail.com
Telefón 0907599956
Štatutárny zástupca Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Róbert Šujan
Zodpovedný zástupca Mgr. Róbert Šujan
Druh služby Zariadenie opatrovateľskej služby
Kraj Žilinský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 36
Miesto pôsobenia Námestie SNP 4/1, 97213 Nitrianske Pravno
Kapacita 40
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 23.12.2008
E-Mail ozdobrypastier@gmail.com
Telefón 0907599956
Štatutárny zástupca Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Róbert Šujan
Zodpovedný zástupca Mgr. Róbert Šujan
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Žilinský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 35
Miesto pôsobenia M. Čulena 199, 03843 Kláštor pod Znievom
Kapacita 30
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 20.12.2012
E-Mail ozdobrypastier@gmail.com
Telefón 0907599956
Štatutárny zástupca Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Róbert Šujan
Zodpovedný zástupca Mgr. Róbert Šujan
Druh služby Útulok
Kraj Žilinský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 26
Miesto pôsobenia Bzovík 240, 96241 Bzovík
Kapacita 20
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 01.10.2010
E-Mail ozdobrypastier@gmail.com
Telefón 0907599956
Štatutárny zástupca Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Róbert Šujan
Zodpovedný zástupca Mgr. Róbert Šujan
Druh služby Útulok
Kraj Žilinský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 26
Miesto pôsobenia Gymnaziálna 162, 03843 Kláštor pod Znievom
Kapacita 35
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 23.12.2008
E-Mail ozdobrypastier@gmail.com
Telefón 0907599956
Štatutárny zástupca Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Róbert Šujan
Zodpovedný zástupca Mgr. Róbert Šujan
Druh služby Zariadenie opatrovateľskej služby
Kraj Žilinský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 36
Miesto pôsobenia M. Čulena 199, 03843 Kláštor pod Znievom
Kapacita 10
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 20.12.2012
E-Mail ozdobrypastier@gmail.com
Telefón 0907599956
Štatutárny zástupca Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Róbert Šujan
Zodpovedný zástupca Mgr. Róbert Šujan
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Žilinský kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia Gymnaziálna 162, 03843 Kláštor pod Znievom
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 12.03.2015
E-Mail ozdobrypastier@gmail.com
Telefón 0907599956
Štatutárny zástupca Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Róbert Šujan
Zodpovedný zástupca Mgr. Róbert Šujan
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Žilinský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 35
Miesto pôsobenia Gymnaziálna 162, 03843 Kláštor pod Znievom
Kapacita 30
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 21.12.2011
E-Mail ozdobrypastier@gmail.com
Telefón 0907599956
Štatutárny zástupca Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Róbert Šujan
Zodpovedný zástupca Mgr. Róbert Šujan
Druh služby Útulok
Kraj Žilinský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina §26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 26
Miesto pôsobenia Vrícko 19, 03831 Vrícko
Kapacita 20
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 01.10.2010
E-Mail ozdobrypastier@gmail.com
Telefón 0907599956
Štatutárny zástupca Mgr. Vladimír Maslák, Mgr. Róbert Šujan
Zodpovedný zástupca Mgr. Róbert Šujan
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre