Domov dôchodcov Malý Dunaj o.z.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Domov dôchodcov Malý Dunaj o.z., Krivá ul. 8, 945 01 Komárno
IČO: 42201772
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Krížna 8, 946 03 Kolárovo
Kapacita 40
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 25.08.2010
E-Mail malydunaj@centrum.sk
Telefón 0907163386
Štatutárny zástupca MUDr. Miklós Viola
Zodpovedný zástupca MUDr. Miklós Viola
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre