Domov pre seniorov

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Domov pre seniorov, Mierová 88, 06401 Stará Ľubovňa
IČO: 00691798
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služieb
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Prešovský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina FO podľa § 38
Miesto pôsobenia Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa
Kapacita 35
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 10.09.2009
E-Mail sekretariat@dps-sl.vucpo.sk
Web www.ddsl.sk
Telefón +421524323031
Telefón +421524322511
Telefón +421524283161
Štatutárny zástupca Ing. Peter Mucha
Zodpovedný zástupca Mgr. Gabriela Kravčáková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre