Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, 92063 Pastuchov
IČO: 00611964
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služiebDomov sociálnych služieb
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Trnavský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina deti a dospelé osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie
Miesto pôsobenia Pastuchov 262, 92063 Pastuchov
Kapacita 30
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 28.05.2009
E-Mail dss.pastuchov@zupa-tt.sk
Web www.dsspastuchov.zupa-tt.sk
Telefón 033/7449587
Štatutárny zástupca PhDr. Mária Grznárová
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Trnavský kraj
Forma ambulantná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina deti a dospelé osoby odkázané na pomoc iných fyzických osôb s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie
Miesto pôsobenia Pastuchov 262, 92063 Pastuchov
Kapacita 5
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 28.05.2009
E-Mail dss.pastuchov@zupa-tt.sk
Web www.dsspastuchov.zupa-tt.sk
Telefón 033/7449587
Štatutárny zástupca PhDr. Mária Grznárová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre