Domov sociálnych služieb v Brezovičke

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Domov sociálnych služieb v Brezovičke, Brezovička 62, 082 74 Brezovička
IČO: 00619493
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služiebRehabilitačné stredisko
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Prešovský kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina FO podľa § 38
Miesto pôsobenia Brezovička 62, 082 74 Brezovička
Kapacita 21
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 16.09.2009
E-Mail sekretariat@dss-brezovicka.vucpo.sk
Telefón +421514591295
Telefón +421514891055
Štatutárny zástupca Ing. Jozef Planý
Zodpovedný zástupca Mgr. Alena Oľšavská
Druh služby Rehabilitačné stredisko
Kraj Prešovský kraj
Forma ambulantná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina FO podľa § 37
Miesto pôsobenia kpt.Nálepku 7, 082 71 Lipany
Kapacita 12
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 16.09.2009
E-Mail sekretariat@dss-brezovicka.vucpo.sk
Telefón +421514572260
Telefón +421514891055
Štatutárny zástupca Ing. Jozef Planý
Zodpovedný zástupca Mgr. Alena Oľšavská
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre