EBBA n.o. - vzdelávanie, poradenstvo, sociálny servis

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
EBBA n.o. – vzdelávanie, poradenstvo, sociálny servis, Námestie Štefana Moyzesa 17A, 97401 Banská Bystrica
IČO: 45732973
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Banskobystrický kraj
Forma terénna
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v súlade s § 41 zákona č. 448/2008 Z.z.
Miesto pôsobenia územie: Banskobystrický kraj
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 23.02.2011
E-Mail ebba@ebba.sk
Web www.ebba.sk
Telefón 0484162599
Telefón 0908958622
Štatutárny zástupca Mgr. Helena Bevelaqua
Zodpovedný zástupca Petruška Štesková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre