EVRIEKA seniorský dom

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
EVRIEKA seniorský dom, Dolné Plachtince 80, 99124 Dolné Plachtince
IČO: 42394465
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Banskobystrický kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebujú z iných vážnych dôvodov.
Miesto pôsobenia Dolné Plachtince 80, 99124 Dolné Plachtince
Kapacita 17
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 08.07.2015
Telefón 0903581343
Štatutárny zástupca Eva Maráková
Zodpovedný zástupca Mgr. Katarína Balážová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre