Hajduová Katarína

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Hajduová Katarína, Mgr., Diakovce 580, 925 81 Diakovce
IČO:
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská službaOpatrovateľská službaOpatrovateľská službaOpatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina FO v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Dunajská Streda
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.02.2011
E-Mail katka@hajdu.sk
Telefón 0903967973
Štatutárny zástupca
Zodpovedný zástupca Katarína Hajduová
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina FO v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Bratislavský kraj
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.02.2011
E-Mail katka@hajdu.sk
Telefón 0903967973
Štatutárny zástupca
Zodpovedný zástupca Katarína Hajduová
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina FO v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Šaľa
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.02.2011
E-Mail katka@hajdu.sk
Telefón 0903967973
Štatutárny zástupca
Zodpovedný zástupca Katarína Hajduová
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina FO v zmysle § 41 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Galanta
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.02.2011
E-Mail katka@hajdu.sk
Telefón 0903967973
Štatutárny zástupca
Zodpovedný zástupca Katarína Hajduová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre