„HARLEKÝN” Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
„HARLEKÝN” Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Miloša Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany
IČO: 31825796
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Špecializované zariadenieŠpecializované zariadenieDomov sociálnych služiebDomov sociálnych služiebZariadenie dočasnej starostlivosti o detiDomov sociálnych služieb
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina osoby s pervazívnou vývinovou poruchou a Autizmom
Miesto pôsobenia Miloša Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany
Kapacita 2
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 25.06.2014
E-Mail dss_ty@stanline.sk
Telefón 038/5313540
Štatutárny zástupca Mgr. Alena Gričová
Zodpovedný zástupca Mgr. Zdenka Ševčíková
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina deti a mladí dospelí, v zmysle § 39 /osoby s pervazívnou vývinovou poruchov a autizmom/ zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Miloša Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany
Kapacita 18
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 12.10.2009
E-Mail dss-ty@stonline.sk
Telefón 038/5222258
Štatutárny zástupca Mgr. Alena Gričová
Zodpovedný zástupca Mgr. Zdenka Ševčíková
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – týždenná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina deti a mladí dospelí, v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Miloša Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany
Kapacita 9
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 12.10.2009
Telefón 038/5222258
Štatutárny zástupca Mgr. Alena Gričová
Zodpovedný zástupca Mgr. Zdenka Ševčíková
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina deti a mladí dospelí, v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Miloša Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany
Kapacita 20
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 12.10.2009
Telefón 038/5222258
Štatutárny zástupca Mgr. Alena Gričová
Zodpovedný zástupca Mgr. Zdenka Ševčíková
Druh služby Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina deti a mladí dospelí, v zmysle § 32 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Miloša Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany
Kapacita 2
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 12.10.2009
E-Mail dss-ty@stonline.sk
Telefón 038/5222258
Štatutárny zástupca Mgr. Alena Gričová
Zodpovedný zástupca Mgr. Zdenka Ševčíková

Najbližšie zariadenia dočasnej starostlivosti o deti

Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina deti a mladí dospelí, v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Miloša Závodného 2678/1, 955 01 Topoľčany
Kapacita 3
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 12.10.2009
Telefón 038/5222258
Štatutárny zástupca Mgr. Alena Gričová
Zodpovedný zástupca Mgr. Zdenka Ševčíková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre