„HARMÓNIA” Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
„HARMÓNIA” Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre, Horné Štitáre 61, 956 03 Horné Štitáre
IČO: 42119391
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služiebŠpecializované zariadenieŠpecializované zariadenieDomov sociálnych služieb
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3).
Miesto pôsobenia Horné Štitáre 61, 956 03 Horné Štitáre
Kapacita 10
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.11.2009
E-Mail domovhs@stonline.sk
Telefón 038/5388127
Štatutárny zástupca Ing. František Zaťko
Zodpovedný zástupca Mgr. Marianna Dušová
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.
Miesto pôsobenia Horné Štitáre 61, 956 03 Horné Štitáre
Kapacita 28
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 05.09.2014
E-Mail domovhs@stonline.sk
Telefón 038/5388127
Štatutárny zástupca Ing. František Zaťko
Zodpovedný zástupca Mgr. Marianna Dušová
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.
Miesto pôsobenia Piešťanská 13/20, 956 05 Radošina
Kapacita 6
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 05.09.2014
E-Mail domovhs@stonline.sk
Telefón 038/5388127
Štatutárny zástupca Ing. František Zaťko
Zodpovedný zástupca Mgr. Marianna Dušová
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III (zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príloha č.3).
Miesto pôsobenia Piešťanská 13/20, 956 05 Radošina
Kapacita 5
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.11.2009
E-Mail domovhs@stonline.sk
Telefón 038/5388127
Štatutárny zástupca Ing. František Zaťko
Zodpovedný zástupca Mgr. Marianna Dušová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre