Hesperus n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Hesperus n.o., Kvetná 2566/37, 947 01 Hurbanovo
IČO: 50351541
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Špecializované zariadenie
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzické osoby v zmysle § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Zemné 355, 947 01 Zemné
Kapacita 24
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 31.05.2017
E-Mail hesperuszemne@gmail.com
Telefón 0910146959
Štatutárny zástupca Ing. JUDr. Zuzana Hervayová
Zodpovedný zástupca Ing. JUDr. Zuzana Hervayová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre