Hospic Sv. Františka z Assisi n.o.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Hospic Sv. Františka z Assisi n.o., Slovenská 11, 941 11 Palárikovo
IČO: 42053005
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Špecializované zariadenie
Druh služby Špecializované zariadenie
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzické osoby v zmysle § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Slovenská 11, 941 11 Palárikovo
Kapacita 19
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 30.05.2012
E-Mail hospicpalarikovo@gmail.com
Telefón 03/6493411
Telefón 0911105917
Štatutárny zástupca MUDr. Alena Kollárová
Zodpovedný zástupca MUDr.Alena Kollárová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre