Humanitné združenie "Ľudské srdce"

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Humanitné združenie "Ľudské srdce", Lipová 4, 943 01 Štúrovo
IČO: 34013369
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov
Druh služby Zariadenie pre seniorov
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzické osoby v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Lipová 942/4, 943 01 Štúrovo
Kapacita 40
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.09.2014
E-Mail ludske.stdce@stonline.sk
Telefón 036/7511294
Štatutárny zástupca Marta Frániková
Zodpovedný zástupca Mgr. Silvia Bučeková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre