Komunita Kráľovnej pokoja

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18, 95605 Radošina
IČO: 34003681
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Domov sociálnych služiebDomov sociálnych služieb
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzické osoby v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Piešťanská 11/18, 956 05 Radošina
Kapacita 14
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.07.1999
E-Mail kkp@slovanet.sk
Telefón 038/5398102
Telefón 037/7781227
Štatutárny zástupca ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.
Zodpovedný zástupca ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.
Druh služby Domov sociálnych služieb
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina fyzické osoby v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia sv. Gorazda 553/28, 95131 Močenok
Kapacita 40
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.07.1999
E-Mail kkp@slovanet.sk
Telefón 038/5398102
Telefón 037/7781227
Štatutárny zástupca ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.
Zodpovedný zástupca ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre