Krízové stredisko „SOS" Hurbanovo

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Krízové stredisko „SOS" Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo
IČO: 00654434
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Zariadenie núdzového bývania
Druh služby Zariadenie núdzového bývania
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ zriadený alebo založený vyšším územným celkom
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 29 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo
Kapacita 6
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 20.08.2009
E-Mail kssoshurbanovo@gmail.com
Telefón 035/7602208
Štatutárny zástupca Ing. Kornélia Leckésiová
Zodpovedný zástupca Ing. Kornélia Leckésiová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre