Maják o.z.

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Maják o.z., Bernolákova 37, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36108154
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Sociálne poradenstvo - základné
Druh služby Sociálne poradenstvo – základné
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ neverejný poskytovateľ
Cieľová skupina osoby vrátane mladistvých nachádzajúcich sa vo výkone väzby, vo výkone trestu, pred výkonom väzby, pred výkonom trestu, po výkone väzby, po výkone trestu, osoby vrátane mladistvých realizujúcich výkon trestu formou povinnej práce, formou sociálneho výcviku, programu, inou formou podľa nariadenia súdu, problémové deti a mládež páchajúce kriminalitu, s poruchami správania, alebo učenia sa, žijúce v problémových rodinách.
Miesto pôsobenia Bernolákova 37, 953 01 Zlaté Moravce
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 03.05.2000
E-Mail just@nextra.sk
Web www.majak.org
Telefón 037/6422474
Štatutárny zástupca PhDr. Martina Justová
Zodpovedný zástupca PhDr. Martina Justová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre