Mesto Kolárovo

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
IČO: 00306517
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská službaDenné centrum
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Kolárovo
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 06.08.2009
E-Mail prednostka@kolarovo.sk
Telefón 035/7900912
Štatutárny zástupca Árpád Horváth
Zodpovedný zástupca Silvia Mechúrová,Mgr.
Druh služby Denné centrum
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Dlhá 29, 946 03 Kolárovo
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 06.08.2009
E-Mail prednostka@kolarovo.sk
Telefón 035/7900912
Štatutárny zástupca Árpád Horváth
Zodpovedný zástupca Silvia Mechúrová,Mgr.
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre