Mesto Komárno

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Mesto Komárno, Námestie gen. Klapku 1, 945 05 Komárno
IČO: 00306525
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Prepravná službaÚtulokStredisko osobnej hygienyOpatrovateľská služba
Druh služby Prepravná služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia kontakt: Hradná ul. 22, 945 01 Komárno; územie: Komárno
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 25.02.2011
E-Mail dubany.kati@komarno.sk
Telefón 035/2851212
Štatutárny zástupca Ing. László Stubendek
Zodpovedný zástupca PhDr. Adriana Konczová
Druh služby Útulok
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Hradná ul. 22, 945 01 Komárno
Kapacita 28
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 15.04.2010
E-Mail dubany.kati@komarno.sk
Telefón 035/2851212
Štatutárny zástupca Ing. László Stubendek
Zodpovedný zástupca PhDr. Adriana Konczová
Druh služby Stredisko osobnej hygieny
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 60 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia Hradná ul. 22, 945 01 Komárno
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 15.04.2010
E-Mail dubany.kati@komarno.sk
Telefón 035/2851212
Štatutárny zástupca Ing. László Stubendek
Zodpovedný zástupca PhDr. Adriana Konczová
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia územie: Komárno
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 15.04.2010
E-Mail dubany.kati@komarno.sk
Telefón 035/2851212
Štatutárny zástupca Ing. László Stubendek
Zodpovedný zástupca Ing. Mgr. Zita Adamová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre