Mesto Nitra

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra
IČO: 00308307
Mapa

Poskytované sociálne služby:

ÚtulokKomunitné centrumNocľaháreňÚtulok
Druh služby Útulok
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Štúrova 55, 949 01 Nitra
Kapacita 83
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 27.12.2012
E-Mail kancelaria.primatora@msunitra.sk
Telefón 037/6502111
Štatutárny zástupca Doc.Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Zodpovedný zástupca JUDr. Gabriela Činčurová
Druh služby Komunitné centrum
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina marginalizované skupiny obyvateľov, ktoré sú prevažne koncentrované v Mestskej časti Drážovce
Miesto pôsobenia Novozámocká 18, 949 05 Nitra
Kapacita 50
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 19.08.2014
E-Mail kancelaria.primatora@msunitra.sk
Telefón 037/6502111
Štatutárny zástupca Doc.Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Zodpovedný zástupca JUDr. Gabriela Činčurová
Druh služby Nocľaháreň
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 25 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Štúrova 55, 949 01 Nitra
Kapacita 18
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 26.09.2017
Telefón 037/6502111
Štatutárny zástupca Doc.Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Zodpovedný zástupca JUDr. Gabriela Činčurová
Druh služby Útulok
Kraj Nitriansky kraj
Forma pobytová – ročná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina jednotlivec s dieťaťom alebo s viacerými deťmi
Miesto pôsobenia Krčméryho 22, 949 01 Nitra
Kapacita 35
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 19.08.2014
E-Mail kancelaria.primatora@msunitra.sk
Telefón 037/6502111
Štatutárny zástupca Doc.Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Zodpovedný zástupca JUDr. Gabriela Činčurová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre