Mesto Šahy

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
IČO: 00307513
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Miesto pôsobenia územie: Šahy
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 18.02.2010
E-Mail sahy@sahy.sk
Telefón 036/741071
Štatutárny zástupca Ing. Štefan Gregor
Zodpovedný zástupca Edita Krocsányová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre