Mesto Želiezovce

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Mesto Želiezovce, Ul.SNP 2, 937 01 Želiezovce
IČO: 00307696
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Želiezovce
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 24.02.2010
E-Mail mesto@zeliezovce.sk
Telefón 036/7711238
Štatutárny zástupca Ing. Ondrej Juhász
Zodpovedný zástupca Mgr. Alžbeta Kádašiová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre