Obec Bardoňovo

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Bardoňovo, Bardoňovo 124, 941 49 Bardoňovo
IČO: 00308773
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Bardoňovo
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 24.05.2010
E-Mail oubaracka@nextra.sk
Telefón 035/6517117
Štatutárny zástupca Tibor Černák
Zodpovedný zástupca Helena Huczmanová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre