Obec Bušince

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Bušince, Železničná 4, 99122 Bušince
IČO: 00319236
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Banskobystrický kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Miesto pôsobenia územie: Bušince
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 19.11.2014
E-Mail oubusince@gonet.sk
Web www.obecbusince.sk
Telefón 047 4892147
Telefón 0905609172
Štatutárny zástupca Ing. Zoltán Végh
Zodpovedný zástupca Mgr. Jana Strapková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre