Obec Cabaj-Čápor

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Cabaj-Čápor, Cabaj – Čápor 543, 951 17 Cabaj – Čápor
IČO: 00307785
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Cabaj-Čápor
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 01.08.2012
E-Mail obec-cabaj-capor@stonline.sk
Telefón 037/7888403
Štatutárny zástupca Ing. Jozef Ligač
Zodpovedný zástupca Terézia Šandorová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre