Obec Dolný Vadičov

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Dolný Vadičov, Dolný Vadičov 123, 02345 Dolný Vadičov
IČO: 00314005
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Žilinský kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia územie: Dolný Vadičov
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 18.01.2010
E-Mail obec@dolny-vadicov.sk
Telefón 041/4229231
Štatutárny zástupca Miroslava Ondreášová
Zodpovedný zástupca Bc. Mária Barčíková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre