Obec Dúbravy

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Dúbravy, Dúbravy 196, 96212 Dúbravy
IČO: 00319899
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Banskobystrický kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Miesto pôsobenia územie: Dúbravy
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 14.05.2012
E-Mail obec@dubravy.sk
Web www.dubravy.sk
Telefón 045 5459860
Telefón 0903493917
Štatutárny zástupca Ján Ľalík
Zodpovedný zástupca Mária Kubalová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre