Obec Gemer

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Gemer, Gemer 274, 98201 Gemer
IČO: 00318680
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Denný stacionár
Druh služby Denný stacionár
Kraj Banskobystrický kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina Fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
Miesto pôsobenia Gemer 191, 98201 Gemer
Kapacita 15
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 27.09.2016
E-Mail ougemer@centrum.sk
Web www.obecgemer.sk
Telefón 47 5582189
Telefón 0905503855/0917161257
Štatutárny zástupca Zoltán Jankóšik
Zodpovedný zástupca Mgr. Kristína Gergely
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre