Obec Hájske

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Hájske, Hájske 410, 951 33 Hájske
IČO: 00307947
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Hájske
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 05.03.2012
E-Mail obec@hajske.sk
Telefón 037/7819037
Štatutárny zástupca Jozef Matušica
Zodpovedný zástupca Daniela Jankulárová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre