Obec Horné Semerovce

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Horné Semerovce, Horné Semerovce 100, 935 84 Horné Semerovce
IČO: 00306991
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Denný stacionár
Druh služby Denný stacionár
Kraj Nitriansky kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia Horné Semerovce 71, 935 84 Horné Semerovce
Kapacita 20
Rozsah určitý čas
Dátum zápisu 17.09.2015
E-Mail starosta@hornesemerovce.sk
Telefón 0908785497
Štatutárny zástupca Mgr. Tomáš Pásztor
Zodpovedný zástupca Mgr. Viera Verešová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre