Obec Horné Štitáre

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Horné Štitáre, Horné Štitáre 75, 956 03 Horné Štitáre
IČO: 00310450
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Opatrovateľská služba
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Nitriansky kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina fyzická osoba v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miesto pôsobenia územie: Horné Štitáre
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 09.04.2010
E-Mail obec.horne.stitare@stonline.sk
Telefón 038/5388121
Štatutárny zástupca Ladislav Halo
Zodpovedný zástupca Andrea Herdová
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre