Obec Hruštín

« Návrat na vyhľadávanie

Adresa poskytovateľa sociálnej služby
Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 02952 Hruštín
IČO: 00314501
Mapa

Poskytované sociálne služby:

Denné centrumOpatrovateľská služba
Druh služby Denné centrum
Kraj Žilinský kraj
Forma ambulantná
Typ obec/mesto
Cieľová skupina §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – § 56
Miesto pôsobenia Dolný koniec 826/45, 02952 Hruštín
Kapacita 20
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 19.12.2013
E-Mail ocuhrustin@stolnline.sk
Telefón 043/5577111
Štatutárny zástupca Mgr. František Škapec
Zodpovedný zástupca Mgr. Darina Kupčuláková
Druh služby Opatrovateľská služba
Kraj Žilinský kraj
Forma terénna
Typ obec/mesto
Cieľová skupina §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
Miesto pôsobenia územie: Hruštín
Rozsah neurčitý čas
Dátum zápisu 04.12.2009
E-Mail ocuhrustin@stonline.sk
Telefón 043/5577111
Štatutárny zástupca Mgr. František Škapec
Zodpovedný zástupca Ľudmila Iglarčíková
Uvedené informácie sú uvedené bez záruky

« Návrat na vyhľadávanie

Share.

Komentáre